Пластилинография википедия: Пластилинография — Википедия – Пластилінографія — Вікіпедія

Содержание

Пластилінографія — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Пластилінографія — один з видів народної творчості та декоративного і прикладного мистецтва в естетичному розвитку людей. Являє собою створення ліпних картин із зображенням більш-менш опуклих, напівоб’ємних об’єктів на горизонтальній поверхні. Основний матеріал — пластилін. Можливе використання комбінованих технік. Наприклад, декорування поверхні бісером, насінням рослин, природним матеріалом. У деяких випадках в техніці пластілінографія проводиться модифікація виробів, що призводить до створення оригінальних творів. Наприклад, на плоскій поверхні графічно зображується пейзаж, а деталі переднього плану зображуються пластілінографією.

Техніка малювання пластиліном[ред. | ред. код]

Для малювання пластиліном знадобляться наступні матеріали:

 • картон або щільний папір;
 • дерев’яна або пластикова дошка для розкачування пластиліну;
 • ємність з водою для змочування рук;
 • набір різнокольорового пластиліну;
 • вологі серветки для рук;
 • набір стеків різної форми.

Створення вироби в техніці пластилинографія складається з наступних операцій:

1. Вибираємо малюнок-основу для створення картини з пластиліну. Для самих маленьких художників почати малювання пластиліном найкраще з веселки. Переносимо сподобався ескіз зображення на картон, звертаючи увагу на те, на якому тлі буде краще виглядати обрана картинка: білому або кольоровому.

2. Відокремлюємо від брусків пластиліну невеликі шматочки і наносимо їх на основу у відповідності з задумом. При цьому використовуємо різні прийоми ліплення: це — шматочок пластиліну знаходиться між долонями або долонею і дошкою, розкочується за допомогою прямолінійних рухів кистей, набуваючи при цьому циліндричну форму;

 • розкочування — шматочок пластиліну перетворюється на подовжений циліндр за допомогою кругових рухів кисті;
 • скочування — частина пластиліну, що перетворються в кулю;
 • загладжування — використовується для створення плоских і гладких поверхонь;
 • сплющення — із шматочка пластиліну кулястої форми, стисканням утворюються коржі;
 • прищипування
 • відтягування.

3. Для створення картин з пластиліну з великою кількістю деталей, а також більш виразною промальовування предметів можна використовувати медичний шприц без голки. Всередину шприца поміщають брусочок пластиліну і обережно нагрівають, а потім обережно видавлюють довгими тонкими «нитками». Для більш товстих ниток можна використовувати кондитерський шприц. Нагріти шприц можна зануривши його в ємність з гарячою водою, або поклавши на батарею опалення. 4. Для отримання більш м’яких переходів між квітами та отримання необхідних відтінків пластиліну, різні кольори пластиліну змішують просто в руках. При цьому потрібно пам’ятати про наступні нюанси: не варто змішувати більше двох кольорів пластиліну одночасно, інакше колір вийде тьмяним; домогтися більш яскравого і глибокого відтінку можна шляхом примешивания до будь-якого кольору чорного пластиліну.

Пластилинография | Социальная сеть работников образования

«Пластилинография — это интересно!».

   В настоящее время педагоги, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Это совершенно справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее представительство в моторной зоне коры головного мозга.

   Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.

   Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики — согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании — карандаш и кисть, в аппликации — ножницы и кисть, в лепке — стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом.

   Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового вида в изобразительной деятельности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.

   Этот вид представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией.

   Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками). Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего дошкольного возраста, осваивая простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте и к использованию разнообразных приёмов: выполнение декоративных налепов разной формы, прощипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. Большое значение начинает приобретать цвет пластилина, как средство выразительности, средство передачи признаков изображаемых предметов.

Занятия пластилинографией способствуют интеллектуальному развитию детей. Полученные   результаты  и  сам  процесс  работы  раскрывают  творческие способности  ребенка, делают  детский  мир красочнее и духовно  богаче.

   Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца.

   Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.

   В интересной игровой форме обогащается  словарь детей. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих.

    Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина.

    Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др.

   Основными целями и задачами обучения детей данной технике являются:

·         формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке;

·         освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин;

·         обучение умению ориентироваться на листе бумаги;

·         развитие мелкой моторики;

·         ознакомление с окружающим миром;

·         развитие эмоций и фантазии.

·          

   Рекомендации по организации работы в технике пластилинография:

·         во избежание деформации картины в качестве основы следует использовать плотный картон;

·         предотвратить появление на основе жирных пятен поможет нанесенная на нее клейкая пленка;

·         устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта, можно, если нанести его контур под пленкой или специальным маркером;

·         покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит ее «жизнь».

   Сначала важно научить ребёнка надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. Обучать пластилинографии нужно в порядке повышения уровня сложности: начинать лучше с простых картинок в младшем возрасте и постепенно переходить к созданию более сложных.

   При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для получения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и сортов. Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется.

Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного цвета в другой. Можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков разноцветного пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать.

   Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового колорита способствует развитию фантазии дошкольников. В зависимости от замысла фактура мазков может напоминать шелк, стекло или керамику, выглядеть шероховатой или рельефной. Для того чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием пластилина пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа не размокла. Чтобы поверхность картины выглядела шероховатой, используются различные способы нанесения изображения рельефных точек, штрихов, полосок, извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами рук, но и стеками – специальными вспомогательными инструментами. Для изображения тонких пластилиновых нитей можно использовать пластмассовые шприцы без игл.

Пластилиновая картина может состоять из шарообразных, сферических или цилиндрических кусочков либо мазков, и при визуальном восприятии выглядит как мозаика.

   В процессе обучения детей пластилинографии важно подкреплять их уверенность в собственных силах и поощрять даже за небольшие успехи в освоении новой техники. Творчество должно доставлять дошкольникам радость общения, познания, труда, игры, отдыха.

Консультация на тему: Пластилинография — это интересно!

Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности.

 Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии являются руки ребенка. Данная техника хороша тем, что она доступна детям дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с малышами.

 • Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца.
 • Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.
 • Развивается волевое усилие – дети проводят больше времени при выполнении задания, стараются выполнить его до конца, формируются элементарные навыки самоконтроля (организованно готовят рабочее место, убирают его, контролируют поведение, отмечается повышенный интерес к занятиям (стараются выполнять задание правильно) .
 • Реализуется познавательная активность. Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у детей жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в памяти. Это позволяет уточнить уже усвоенные ребенком знания, расширить их и применять на практике.
 • В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином должен идти непрерывный разговор с детьми. Такая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность.
 • Развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, что занимает одно из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. При создании работы дети знакомятся со средствами художественной выразительности (пропорция, ритм, цвет, объем, фактура, колорит).
 • У детей воспитываются тактильные и термические чувства пальцев, что необходимо для накопления социокультурного опыта ребенка.

Особенности используемого материала.

 Пластилин – мягкий, податливый материал, способный принимать заданную ему форму. Но при этом имеет ряд отрицательных моментов:

 • Несвежий пластилин становится твердым, его трудно размять, подготовить к работе, особенно детским пальчикам.

 • В своем составе пластилин имеет жировые компоненты и при наложении на бумажную основу со временем образует жирные пятна.

 Всех этих неприятностей можно избежать,

если следовать следующим рекомендациям:

 1. Пластилин – материал объемный, а значит имеющий вес. Поэтому для работы следует использовать не тонкие листы, а плотный картон, чтобы не происходило деформации основы при выполнении приемов придавливания, примазывания, сглаживания поверхностей создаваемых из пластилина объектов.

 2. Чтобы картинка со временем не теряла своей привлекательности, следует основу покрыть скотчем или заламинировать. Это поможет избежать появления жирных пятен, работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки можно снять лишний пластилин, не оставляя следов.

 3. Если работа выполняется в качестве подарка или для оформления комнаты, рекомендуется поверхность выполненной из пластилина композиции покрыть бесцветным лаком. Пластилин под лаковой пленкой со временем твердеет, изделие становится более ярким, с лакированной поверхности легче убирать пыль.

 4. На рабочем столе ребенка должна обязательно присутствовать тканевая салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а после выполненной работы первоначально вытереть руки салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом.

 5. Работа с пластилином трудоемкая, требует усилий, поэтому детям необходим минутный отдых в процессе ее выполнения в виде физкультурных разминок и пальчиковых игр.

 Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому в работе важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов, таких как, игра, сюрпризный момент, музыкальное сопровождение и т. д.

 Обучение рисованию в технике пластилинографии следует начинать с учетом постепенного нарастания сложности материала. Развитие сюжета лучше начинать с предметных изображений: сначала нужно отработать все основные элементы сюжетного рисунка, а затем переходить к более сложным композициям. Также необходимо обращать внимание не только на техническую, но и на выразительную сторону деятельности.

 Иногда ребенок отказывается от работы из-за страха, что он не справится с ней. Поэтому детям требуется поощрение. Успешное выполнение работы придает ребенку уверенность в своих силах, положительно настраивает его на дальнейшие задания.

 А теперь несколько практических рекомендаций по технике пластилинографии.

 1. Примазывание т. е. берем нужного цвета пластилин и размазыванием его по картону (примазыванием). Например: надо «нарисовать» голубое облако. Предварительно в нудной части листа делаем карандашный набросок или обводим по трафарету. Берем голубой пластилин и, не выходя за контур наброска, примазываем пластилин («раскрашиваем» голубым пластилином облачко). Для большей натуральности можно сделать два-три мазка белым пластилином.

 2. Скатывание колбасок. Например: вы рисуете машинку. Сначала выбираем фон. Затем – карандашный набросок. Далее выбираем пластилин, который будет «выгодно» смотреться на выбранном вами фоне. Раскатываем пластилиновые колбаски нужной длины и толщины, и этими колбасками выкладываем контур машины (черным — колеса, кузов – зеленым и т. д.) . Подключаем фантазию и вкус.

 3. Шарики — горошины. Этот метод «раскрашивания» делает рисунок объемным, очень оживляет. Особенно рекомендую его использовать при предметном изображении. Например: «Дары осени». Трафарет или набросок фрукта или овоща. Плоскость карандашного рисунка заполняется шариками (величина выбирается автором). Для крепости соединения с картоном пластилин надо слегка придавливать.

 В одном сюжете можете использовать все три приема: «примазывание», «колбаски», «горошины». Примазыванием можно создать фон и уже к пластилиновому фону крепить колбаски и шарики (например:«Золотая осень»). Колбасками хорошо выделять силуэт изделия – они сделают его четким, выразительным. Шарики придадут рисунку объемность, яркость живость.

 Именно работа пальчиками по притиранию пластилина, скатыванию колбасок и шариков является очень полезной и приносит неоценимые результаты для развития кисти вашего малыша.

 Уверяем Вас, мамы, папы, а особенно бабушки и дедушки, Вы проведете с ребенком время увлекательно и полезно.

 Желаем творческих успехов!

Консультация (младшая группа) на тему: Консультация для родителей «Что такое пластилинография? Виды пластилинографии»

Консультация для родителей «Что такое пластилинография? Виды пластилинографии»

Данилова Г.Н.

Пластилинография — это нетрадиционная техника лепки, которая выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по объёму (барельефных)изображений на горизонтальной поверхности.

Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового жанра в изобразительной деятельности.

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление; способствуют развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе.

Занимаясь пластилинографией, у ребёнка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребёнок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо.

Цель: всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста посредством пластилинографии.

Задачи:

1. Сформировать умение передавать образ предметов, явлений окружающего мира посредством пластилинографии.

2. Способствовать принятию детьми задачи, воспитывать умение слушать и слышать речь воспитателя, действовать по образцу, а затем по словесному указанию.

3. Познакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на листе бумаг.

4. Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять различные способы изображения.

5. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.

6. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.

7. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.

Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками.

Существует несколько видов нетрадиционной техники

работы с пластилином:

Прямая пластилинография — изображение лепной картины на горизонтальной поверхности.

Особенности выполнения работы:

1. Скатывать поочередно детали изображаемого объекта, сначала объемной формы (в виде шарика, колбаски) .

2. Располагать их на горизонтальной поверхности.

3. Затем расплющивать, соединяя детали.

Обратная пластилинография — (витражная) изображение лепной картины с обратной стороны горизонтальной поверхности (с обозначением контура).

Контурная пластилинография — изображение объекта по контуру, с использованием «жгутиков».

Особенности выполнения работы:

1. Нарисовать рисунок карандашом или маркером.

2. Скатать из пластилина колбаски или тонкие жгутики.

3. Последовательно выкладывать длинный жгутик по контуру изображения.

4. Можно заполнить жгутиками другого цвета внутреннюю поверхность изображения.

Многослойная пластилинография – объемное изображение лепной картины на горизонтальной поверхности, с последовательным нанесением слоев.

1. Для начала мы берем разные цвета пластилина.

2. Делаем из них пластинки. Заготовки накладываются одна поверх другой. Мы получили так называемый «слоеный пирог», при изготовлении которого желательно идти от темных цветов — к светлому. Только не стоит прижимать слои очень сильно друг к дружке, просто положить один слой на другой.

3. А теперь можно очень аккуратно согнуть нашу заготовку по средней линии — она проходит там, где заканчивается верхний, самый маленький слой. Или скатываем колбаску и разрезаем ее.

Модульная пластилинография – изображение лепной картины на

горизонтальной поверхности с использованием валиков, шариков, косичек, многослойных дисков.

Мозаичная пластилинография — изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с помощью шариков из пластилина или шарикового пластилина.

Особенности выполнения работы:

1. Скатывать мелкие шарики, нужного цвета.

2. Располагать их на горизонтальной поверхности, заполняя поверхность изображаемого объекта, соответствующего цвета.

3. Слегка прижать.

Дети в младшем дошкольном возрасте уже достаточно хорошо знакомы с пластилином: они раскатывают колбаски и шарики, сплющивают из них «блинчики», вытягивают пластилин, слепляют детали изображения друг с другом. При знакомстве с пластилинографией для детей крайне важно овладеть новыми навыками, а именно: размазыванием пластилина тонким слоем по основе и «мазку».

Поэтому и сюжеты и задания для детей данного возраста должны быть просты и легки. Вот какие работы можно предложить детям 3 – 4 лет:

«Солнышко» (ребенок на голубом картоне изображает пластилиновый круг, а затем скатывает из маленьких кусочков кружочки, прикрепляет их к основе и размазывает, придавая им форму лучей, «Травка и цветы» (может стать продолжением предыдущего сюжета – в ответ на ласковые лучи солнца на полянке выросла зеленая травка, а затем распустились цветы, «Бусы на елочку»«Снежинки»«Осенние листья»«Новогодняя ёлочка» и т. д.

В старшем возрасте дети готовы создавать более сложные композиции, активно и умело смешивают цвета пластилиновых мазков, сплющивают, прищипывают, оттягивают детали от общей формы, соединяют элементы изображения способом примазывания, создают декоративные налепы.

Поэтому работы, которые могут выполнять в этом возрасте дошкольники могут быть сложнее и по замыслу, и по композиции. Дети могут изображать целостные объекты (животных, растения, плоды, а могут и создавать жанровые картинки (в них присутствует действие, несколько героев). Возможно выполнение коллективных работ (например, «В зоопарке», включение в изображение дополнительных материалов (семян, крупы, блесток, ниток и пр., смешение техник (налепливание деталей на графическое изображение, например, на фотографии). Чем старше художник, тем больший арсенал действий с пластилиновым изображением он может совершать: процарапывать поверхность, обрезать стекой (например, как на фотографии перья у птицы).

Таким образом, пластилинография – это универсальный метод развития эстетического вкуса, мелкой моторики пальцев, творческих способностей дошкольников любого возраста.

 

Пластилинография — Википедия (с комментариями)

Ты — не раб!
Закрытый образовательный курс для детей элиты: «Истинное обустройство мира».
http://noslave.org

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин. Возможно использование комбинированных техник. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией.

Напишите отзыв о статье «Пластилинография»

Литература

 • Голицына Н. С., Скоролупова О. А., Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. СКРИПТОРИЙ 2000, 2006, ISBN 5-98527-035-1
 • Давыдова Г. Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. СКРИПТОРИЙ 2003, 80 с, 2007, ISBN 5-98527-062-4, 978-5-98527-062-4

Отрывок, характеризующий Пластилинография

Караффа смертельно побледнел. Вся его обычная спесь куда-то вдруг слетела, и выглядел он сейчас внутренне беспомощным и «обнажённым». Казалось, он отчаянно искал слова и не мог найти. Время остановилось. Мгновение было опасным – что-то вот-вот должно было произойти… Каждой клеточкой своего тела, я чувствовала бушующую в нём бурю «чёрного» гнева, смешанного со страхом, коего от Караффы ожидать было вроде бы невозможно. Чего мог бояться, этот всемогущий, злой человек?..
– Откуда Вам это известно, Изидора? Кто мог Вам это рассказать?!
– О, есть «друзья» и ДРУЗЬЯ, как Вы обычно любите говорить, Ваше святейшество!.. – умышленно его поддевая, ответила я. – Именно эти ДРУЗЬЯ и рассказали мне всё, что я хотела о Вас узнать. Только мы с Вами пользуемся разными методами для получения интересующих нас сведений, знаете ли – моих друзей не пришлось за это пытать, они сами мне всё с удовольствием рассказали… И уж поверьте мне, это всегда гораздо приятнее! Если только Вас не прельщают сами пытки, конечно же… Как мне показалось, Вы ведь любите запах крови, святейшество?..

Консультация: Чем интересна и полезна пластилинография

Пластилинография — это нетрадиционная художественная техника выполнения работы, которая заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой плотной основе. Картина создаётся не красками или карандашами, а с помощью пластилина, при этом объекты могут быть как плоскими, так и объёмными. Создавая картину, можно для яркости и образности дополнительно использовать в работе бисер, бусинки, природный и бросовый материал.

Лепка всегда была интересным занятием для детей. Пластилин привлекал ребят своими яркими красками, своей мягкостью и легкостью в работе, возможностью быстро что-то исправить или добавить какую-то деталь в своей поделке.

Работая с пластилином, мы можем создавать предметные и сюжетные картины.

Лепка зачастую представляет для детей некоторые трудности: недостаточно развитая костно-мышечная ткань рук, слабо развитая мелкая моторика пальцев, затрудняет процесс вылепливания, определённых форм предмета. Из-за недостаточно развитого воображения и фантазии, снижения познавательных интересов и способностей не все дети правильно могут передавать в лепке, что они хотят изобразить.

Детям необходимо дополнительно развить эти навыки. Это умение владеть рукой и пальцами, подчинять движения контролю руки и глаза, правильно пользоваться пластилином и стекой.

Очень важно постоянно обогащать чувства и эмоции детей, накапливать знания и впечатления об окружающем мире, развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение и эмоционально-положительное отношение к художественно-творческой деятельности.

Работа с пластилином зачастую, может содержать практические, образовательные и воспитательные задачи.

Пластилинография обладает для дошкольников ещё большей привлекательностью, потому что малыши даже не подозревают, что с помощью пластилина можно не только делать разнообразные и интересные поделки, но ещё и рисовать чудесные картины.

Работа над пластилиновой картиной помогает ребёнку выразить эмоции, своё видение окружающего мира и своё отношение к нему, сформировать эстетический вкус, развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев рук (что очень способствует развитию речи). Малыш постепенно и незаметно для самого себя овладевает искусством планирования и учится всегда доводить работу до конца, потому, что ему очень интересно увидеть конечный результат своего труда.

Пластилин обогащает сенсорный опыт ребёнка, потому что ярко даёт ощутить пластику, форму и вес. Создавая изображение с помощью данной техники, ребёнок покрывает пластилином поверхность листа, скатывает и раскатывает различные формы, что помогает сделать пальцы более послушными. Поэтому именно пластилинография помогает подготовить руку дошкольника к письму. Дети в младшем дошкольном возрасте уже достаточно хорошо знакомы с приёмами работы с пластилином: раскатывание колбасок и шариков, сплющивание, вытягивание, слепливание деталей. При знакомстве с пластилинографией малыши приобретают новые навыки работы в технике размазывание пластилина тонким слоем по основе. Сюжеты для работы, предлагаемые малышам, подбираются простые и лёгкие в исполнении. Например, распечатать какой-нибудь несложный рисунок и предложить детям с помощью пластилинографии «оживить» его яркими деталями. Техника доступна детям уже с младшего дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным.

При успешном овладении техникой пластилинографии — можно создавать картины, оригинальные подарки для родителей и друзей, чем мы и занимаемся.

Мы рисуем пластилином

Разноцветные картины:

Солнце, звёзды и луну,

Детства добрую страну!

Пластилин в руках – волшебный,

Всё, что хочешь – сотворим,

И для старой доброй Сказки

Дверь в наш мир приотворим!

Рекомендации для родителей:

 1. Пластилин – материал объёмный, а значит имеющий вес. Поэтому для работы следует использовать не тонкие листы, а плотный картон, чтобы не происходило деформации основы при выполнении приёмов придавливания, примазывания, сглаживания поверхностей создаваемых из пластилина объектов.
 1. Если работа выполняется в качестве подарка или для оформления комнаты, рекомендуется поверхность выполненной из пластилина композиции покрыть бесцветным лаком.
 1. На рабочем столе ребёнка должна обязательно присутствовать тканевая салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а после выполненной работы первоначально вытереть руки салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом.

Обучение рисованию в технике пластилинографии следует начинать с учётом постепенного нарастания сложности материала. Развитие сюжета лучше начинать с предметных изображений: сначала нужно отработать все основные элементы сюжетного рисунка, а затем переходить к более сложным композициям. Также необходимо обращать внимание не только на техническую, но и на выразительную сторону деятельности.

Иногда ребёнок отказывается от работы из-за страха, что он не справится с ней. Поэтому детям требуется поощрение. Успешное выполнение работы придаёт ребёнку уверенность в своих силах, положительно настраивает его на дальнейшие задания.

Ребёнок открывает глаза и созерцает мир — незнакомый, удивительный и таинственный. Без помощи взрослого здесь не обойтись. Именно взрослые должны пробудить интерес к познанию, помочь усвоить опыт предшествующих поколений, научить приёмам изучения и отражения окружающего мира. Самое главное в работе — сделать так, чтобы душа у ребёнка радовалась полноценному творческому процессу.

Лепите вместе с детьми, лепите чаще, лепите с радостью, лепите на здоровье!

Творческий проект «Пластилиновая история»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя образовательная школа № 5»

Пластилиновая история

Творческий   проект

Выполнил: обучающийся 3 г класс,

Скляров Дмитрий

Руководитель: Демиденко Татьяна Геннадьевна,

учитель начальных классов

Мыски 2016

Введение 3

I. Подготовительный этап

1.1. Что такое пластилин……………………………………………………. 5

1.2 Свойства пластилина…………………………………………………….6

1.3 Применение пластилина…………………………………………… ……7

1.4. Анкетирование………………………………………………………… ..8-9

II. Основной этап

2. 1. Разработка  идеи, выбор лучшей………………………………………10

2.2 Этапы   выполнения картины «Морячок»…………………………. 11-12

III. Заключительный этап……………………………………………… 13

Список литературы……………………………………………………… 14

Приложение……………………………………………………………… 15-18

Содержание

Я весь мир слепить готов Дом, машину, двух котов.  Я сегодня властелин – 

У меня есть пластилин. 

Введение

Для большинства жителей нашей планеты поделки из пластилина связаны с детством. Этот универсальный материал традиционно используется для развития мелкой моторики рук, а в дальнейшем художественных навыков, а также для изготовления оригинальных и незатейливых вещей.

Мне нравится работать с пластилином. Он яркий, мягкий, эластичный, и главное из него можно сотворить абсолютно все: свой красочный мир, полный приключений и необычных существ. Я  уже умею лепить всевозможные  фигуры: кукол, зверей, загадочных существ.  Но хотелось бы узнать больше о возможностях пластилина.

Так возник проектный замысел изготовление картины из пластилина.

Цель проекта выяснить возможности пластилина и освоить  разные техники работы с ним, создание картины в технике пластилиновая живопись.

План работы над проектом:

 1. Выяснить происхождение пластилина.

 2. Установить на основе эксперимента свойства пластилина.

 3. Изучить приемы работы с пластилином.

 4. Освоить технику пластилиновая живопись

 5. Пополнить  свою «копилку» новыми поделками, слепить картину в технике пластилиновая живопись.

 6. Презентация и защита проекта.

Тема моей творческой работы будет актуальна, наверняка, ещё много лет. Потому что  изготовление своими руками красивых и нужных предметов из пластилина вызывает интерес и приносит удовлетворение результатами труда.

В работе над проектом использованы общепринятые методы сбора и обработки информации.

I.Подготовительный этап

  1. Что такое пластилин

Слово «пластилин» берет свое начало от итальянского слова  plastilina, и от греческого plastós, что означает лепной. Материал для лепки, пластилин был известен очень давно,  им пользовались  для выполнения работ еще в средние века. В его изначальный  состав  входил очищенный и размельчённый порошок глины с добавлением натурального или минерального воска – озокерита, сала и других веществ.  История пластилина начинается со спорного вопроса об авторстве изобретения. Существуют две версии происхождения пластилина, которым мы сейчас пользуемся. Первая  версия. Поблагодарить за пластилин нужно Джо Маквикера из Цинциннати. Работая на химической фабрике, он запатентовал нетоксичное чистящее средство для обоев. Образец этого вещества он послал своей родственнице, которая работала воспитателем в детском саду. Женщина заменила на занятиях  обычную глину  по лепке на новый материал, который был более пластичным и не пачкал руки. Неизвестно как он чистил обои, но детям, вещество, не пачкающее руки и более пластичное,  чем глина, пришлось по нраву. Скоро совет по образованию в Цинциннати обязал все учебные заведения использовать его на занятиях. Коммерческий успех пришел к пластилину в 1955 году, когда на изобретение Маквикера обратили внимание крупные универмаги: покупатели буквально сметали с полок в отделах игрушек баночки с беловатым податливым веществом. Сейчас в пластилиновых наборах можно встретить не только все цвета радуги, но даже серебряную и золотую массу для лепки. Которая стала поистине золотой жилой для своего изобретателя,  Джо Маквикер стал  миллионером в 27 лет. [1,с.8]

Основные виды пластилина: (Приложение 1)

обычный детский пластилин, профессиональный скульптурный, арт-пластилин, отскакивающий (прыгающий), шариковый, застывающий, «умный».

1.2.Свойства пластилина

Пластилин является популярным материалом для лепки. Поделки из пластилина имеют ряд преимуществ по сравнению с глиняными изделиями. Я сравнил свойства глины и пластилина:

 1. Глина  — быстро сохнет, а пластилин – не сохнет и не твердеет.

 2. Глина – крошится, растрескивается, а пластилин – нет.

 3. Глина – теряет  свои качества при длительном хранении,  а  у пластилина – срок годности не ограничен.

 4. Глина —  бесцветный материал, а пластилин – цветной.

 5. Глина – сильно прилипает к рукам, а пластилин – не прилипает.

 6. Глина —  могут жить там разные червячки и их личинки, а пластилин – экологически  чистый, безвредный.

Секреты пластилина. Это – пластичность; вязкость, «прилипчивость»; цветность. Каким  должен быть хороший пластилин:

 • легко разрезаться пластмассовым ножичком;

 • быстро согреваться в руках и становиться мягким;

 • не крошиться, но и не размазываться;

 • не таять;

 • легко отмываться с рук теплой водой;

Вы никогда не задумывались, из чего делают пластилин? А я вот задумался.  Сначала я думал, что пластилин, состоит из каких – то сложных веществ. Однако, собирая материал о пластилине, я узнал его состав.   Он оказался не такой и сложный.

Пластилин – это та же глина, с которой человек знаком вот уже несколько тысячелетий. Он только технологически усовершенствован и более приспособлен к изготовлению прикладных изделий. Поэтому в состав современного пластилина помимо мелкого очищенного глиняного порошка входят еще и красители, воск, животное сало, озокерит нефтяного происхождения и производный от него церезин, а также вазелин и другие вещества, не дающие пластилину высыхать и затвердевать.

Помимо заводского пластилина существует еще и его самодельный аналог. Для изготовления этого материала в домашних условиях необходимо в стакане миксера смешать 200 грамм соли, 400 грамм муки и столовую ложку аптечного медицинского порошка «alann» наподобие желатина. Затем туда же следует влить пол-литра кипятка и быстро все перемешать, чтобы не осталось комочков. Далее в смесь требуется добавить 1 столовую ложку подсолнечного масла и много яркой пищевой краски. Когда масса станет густой и миксер уже не сможет ее перемешивать, необходимо пластилин вынуть из стакана и хорошенько замесить как тесто. Хранить такой домашний материал для лепки следует в закрытом пакете или банке. [2,с.254]

1.3.Применение пластилина

Для многих детей этот материал превращается из хобби в настоящее творчество. Пластилин оказался настолько удачным материалом, что, начиная с двадцатого века, ни один скульптор уже без него не обходился. Так, например, восстановление знаменитой янтарной комнаты в Царском Селе мастера начинали с того, что вылепили ее из пластилина в натуральную величину. Да, именно в натуральную величину.[2,с.24]

На создание чудесного мультфильма «Пластилиновая ворона» ушло восемьсот кг пластилина. А в северной столице появился памятник «Пластилиновой вороне». [2,с.15]

Известный голландский дизайнер Маартен Баас умело и с интересом создает и выставляет на всеобщее обозрение пластилиновую мебель и муляжи бытовой техники: стулья, столы, вентиляторы и радиоприемники.[2,с.16]

Испанская художница Ирма Грюнхольз делает из пластилина реалистичные объемные картины-сюжеты. [2,с.18]

В 2010 году британский телеведущий Джеймс Мэй (James May) при помощи более чем 2000 участников создал настоящий сад с цветами, деревом,  спелой клубникой и цветной капустой в натуральную величину, состоящий исключительно из пластилина, и назвал его “Пластилиновый Рай”. [2, с.20]

Однако для некоторых умельцев поделки из пластилина давно стали настоящей работой. Помимо удивительно красивых мультфильмов сейчас при помощи этого материала создают живые комиксы, небольшие киноленты и модели для рекламы. Так, например, недавно жители Лондона получили возможность лицезреть прямо на улице ярко-синий пластилиновый Chevrolet Orlando MPV весом в 1,5 тонны. Его создали 8 человек в рамках рекламной компании этого автомобиля и установили на обочине проезжей части между настоящих припаркованных машин. [2,с.23]

Прежде чем приступить к лепке из пластилина, следует познакомиться с различными техниками, научиться основным приемам, таким как раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание и заглаживание и др. Овладение ими поможет создавать необходимые формы и придавать фигурам соответствующее положение.[6,с.45]

Одной из техник работы с пластилином является- пластилинография.

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в создании пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные.[7,с.29] (Приложение 2)

1.4 Анкетирование

После того, как я изучил всю литературу по теме, я решил провести анкетирование среди обучающихся 3 г класса МБОУ « СОШ № 5». Общее число опрошенных составило 22 человек. Возраст опрашиваемых — дети от 8 до 9 лет.

Цель опроса: выявление осведомленности обучающихся об использовании пластилина.

Обучающимся  класса было предложено ответить на следующие вопросы:

 1. Любите ли вы лепить из пластилина?

 2. Какие техники, приемы работы с пластилином вы знаете?

После проведения анкетирования я увидел, что практически все дети любят лепить из пластилина, но техники, приемы работы знают не все.

 1. Основной этап

2.1. Разработка   и выбор идеи

Каждый из нас хотя бы раз в жизни лепил   из  пластилина  зверей,  машинки,  человечков  и  многое  другое.Но оказывается  пластилином можно не только лепить, но и рисовать.  Эта техника  называется  рисование пластилином  или  пластилиновая  живопись.  Итак, что же необходимо для создания пластилинового рисунка?

 • Яркий, качественный пластилин, который хорошо разминается и смешивается между собой. Чем меньше он будет липнуть к рукам, тем лучше.

 • Основа картины: стекло, оргстекло, картон, фанера.

 • Доска для лепки, стакан с водой, салфетки для рук, стеки.

 • Маркер или  карандаш  для  нанесения  рисунка.

К вам в руки попал пластилин? У вас есть масса вариантов!

Вот несколько идей:

1. Можно слепить различные овощи, фрукты и другие продукты.

2. Можно слепить различных животных. Например: ежик, улитка и др.

3. Если намазать пластилин на небольшую баночку, то получится замечательная ваза.

4. Можно слепить разноцветных рыбок, водоросли, камни, а затем поместить все это внутрь прозрачной стеклянной банки и залить водой. Получится великолепный аквариум.

5.Слепить героев какой-нибудь сказки  и разыграть представление.

6. Картины из пластилина и подручных средств. Облепить листок картона пластилином. Дальше можно в меру своей фантазии выкладывать на нем рисунки из гречки, риса, гороха, фасоли, семечек, макарон, ракушек, камней, бусинок, блесток или кусочков бумаги.

7. Картины из пластилина в технике пластилиновая живопись.

Изучив  литературу и  рассмотрев  ряд  вариантов, я выбрал картину из пластилина в технике пластилиновая живопись «Морячок»,  которая не  содержит  мелких  деталей,  сюжет   мне нравится. Способ  выполнения  работы  прост — лепка  отдельных  частей,  который  не  требует  большого  опыта  работы  в  этой  технике. В  целом  картина  смотрится  объемно, оригинально,  красиво.

2.2 Этапы   выполнения  картины «Морячок»

Организация рабочего места.

Для   изготовления   картины   мне  понадобятся   следующие материалы:  

 1. Готовая основа;

 2. Пластилин  чёрного,  коричневого,   зелёного,  красного,  жёлтого,   розового,  белого  цвета.

инструменты   и  приспособления:

 1. стека;

 2. клеёнка  или   доска   для  лепки;

Различные оттенки пластилина можно получить путем смешивания различных цветов (бежевый цвет для личика и грудки мы получили, смешав белый, коричневый и желтый).

Для изготовления картины я подготовил рабочее место. Положил перед собой на стол доску для лепки, выше пластилин, слева заготовку, справа стеку. Во время выполнения изделия нужно соблюдать следующие правила безопасной работы:

Экологичность

Для изготовления работы я использовала только экологические материалы – пластилин, картон. Их применение не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. (Приложение 3)

 1. Заключительный этап

При работе над проектом «Пластилиновая история» я узнал, что такое пластилин и где его родина, кто создал пластилин.

Работа с пластилином – это творческое искание, где каждый может научиться создавать поделки из пластилина, добиваться все более совершенных результатов. Эта работа помогла мне расширить свои знания о пластилине, я научился организовывать свое рабочее место, планировать свою работу, поэтому считаю данный проект не только творческим, но и научно-исследовательским.

Результат моего проекта картина «Морячок», которую  я  сделал. Я   знал,   что  из  пластилина  лепят,  но  оказалась,  что  пластилином  можно и  рисовать.  

Рисовать  пластилином    было  интересно,   необычно,  легко   и     быстро. Цвета  у  пластилина  яркие, поэтому  картина  получилась  яркая  и  красивая.    Выполненная работа принесла радость  мне  и моим родным. В ходе работы над проектом я убедился в том, что изготовление пластилиновых поделок и  картин ярких расцветок с применением различных приёмов — увлекательное занятие, дающее радость.  Цель моей работы –  достигнута.

  Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка  и рисование пластилином помогли мне развиваться  эстетически. Я  научился  видеть, чувствовать, оценивать и творить по законам красоты.

  Работы в технике « пластилиновая живопись»  требуют  терпения и усидчивости, зато результаты   радуют!  Готовые  работы  можно дарить друзьям, а можно, вставив в рамку, повесить у себя в комнате. Попробуйте и вы удивить своих друзей и близких, пластилиновый мир ждёт вас.  (Приложение 4)

Список литературы

 1. Рони Орен «Секреты пластилина» Издательство: Махаон 2010г.

 2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 3. http://otlichnica.com/load/8-1-0-2605

 4. http://www.kodges.ru/71373-sekrety-plastilina.html

 5. http://www.ast.ru/item/120593/

 6. Лепка  в  начальных  классах: Кн. для учителя. Из опыта  работы. – 2-е изд., дораб. –М.: Просвещение, 1985.

 7. Технология: секреты мастеров: учебник 4 класса общеобразовательных учреждений/ Н. М. Конышева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Смоленск: Ассоциация  XXI век, 2008. 

Приложение 1

Рис.1 Пластилин обычный Рис.2 Пластилин скульптурный

hello_html_m380ed5c4.jpghello_html_558e892b.jpg

Рис.3 Пластилин прыгающий Рис. 4 Арт-пластилин

hello_html_m43c7b0ff.jpg hello_html_m4afac4d8.jpg

Рис.5 Застывающий пластилин Рис.6 «Умный пластилин»

hello_html_m4bbb800d.jpghello_html_m5967ebf1.jpg

Рис.7 Шариковый пластилин Рис.8 Плавающий пластилин

hello_html_m3fa83b0d.jpghello_html_2b8abdd5.jpg

Приложение 2

Рис.10 Стулья Рис.11 Кресло hello_html_m2ac993b1.jpg hello_html_25d0626d.jpg

Рис.12 Кадр из мультипликационного Рис.13 Заставка передачи

Фильма «Пластилиновая ворона» «Спокойной ночи, малыши»

hello_html_432283d8.jpg hello_html_m465c9f30.jpg

Рис.14 «Пластилиновый Рай» Рис.15 Автомобиль Chevrolet

Orlando MPV

hello_html_m16e6c5d8.jpg hello_html_m41f8ab86.jpg

Приложение 3

Этап работы

Описание  работы

Инструменты   и материалы

1

Основа для картины(готовая заготовка)

Изучение рисунка

Картон

2

Подбор пластилина

Выбрать  пластилин  нужного  цвета.

Пластилин

3

Размазываем пластилин по рисунку.

Вылепить  фигурку морячка способом нанесения  пластилиновых мазков   на  основу  с  помощью  рук.

Пластилин, стека

4

Делаем корабль

Вылепить  каждую  деталь  из пластилина нужного цвета. Выложить рисунок  на  основе  из  сделанных  деталей

Пластилин

5

Украсить поделку

Вылепить  каждую  деталь  из пластилина нужного цвета. Выложить рисунок  на  основе  из  сделанных  деталей.

Пластилин, стека

7

Оформление изделия

Вставить картину в рамку

Рамка

Приложение 4

Фото.1 «Моя работа» Фото 2. Домашний пластилин

hello_html_m54114a8b.jpg hello_html_657e587e.jpg

Фото 4.Работа над картиной Фото 5. Картина «Морячок»

hello_html_184a9675.jpg hello_html_mf6627a9.jpg

Фото 4.Работа над картиной Фото 5 Картина «Морячок»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *